Befolkningsvarsling

Naturlige og menneskeskapte katastrofer forekommer med økt frekvens over hele verden, og våre teknologiske fremskritt er avgjørende for å hindre store skader og tap. Et av de mest sentrale aspektene ved katastrofehåndtering er å gjøre relevant informasjon tilgjengelig til rett tid. Dette er avgjørende for at menneskene i de berørte områdene skal kunne reagere raskt og unngå potensielle trusler. For å kunne utføre effektive redningsaksjoner er det minst like viktig med en sømløs informasjonsflyt mellom nødetatene. Ved å utnytte de mest effektive varslingskanalene kan UMS Befolkningsvarsling informere et stort antall mottakere innenfor et berørt område på bare noen få sekunder. Vi når mennesker når det gjelder som mest.

FlowChart_PopulationAlert

UMS Befolkningsvarsling kan varsle via ulike kanaler for flere typer katastrofescenarier, uavhengig av om de har oppstått naturlig eller er menneskeskapt. Hvert eneste sekund teller i en nødsituasjon og derfor kan man på forhånd enkelt lage varslingsmaler, som kan ligge klare til å bli sendt ut hvis en situasjon skulle oppstå. De forskjellige beredskapsetatene kan enkelt få tilgang til systemet via en nettleser.

UMS Population Alert