Danmark

UMS Danmark 

Lyskær 3,
2730 Herlev,
Danmark

Tlf: +45 4816 3700
E-mail: post@umsalert.dk

UMS AS blev etableret i 1998 og er i dag en verdensledende leverandør af varslingssystemer inden for gruppe-, service- og befolkningsvarsling. Alle UMS’s løsninger kan integreres med andre systemer.

Kontakter

Jan Nielsen, Salg
E-mail: jan@umsalert.dk

Jesper Nielsen, Salg Beredskab
E-mail: jni@umsalert.dk

UMS DanmarkUMS Servicevarsling
UMS Servicevarsling er en multi-kommunikationsløsning som giver både offentlige og private serviceleverandører mulighed for at informere via SMS, talemeldinger, e-mail og sociale medier. Borgere og virksomheder som skal varsles, udvælges baseret på deres registrerede adresse. Eksempler på områder, hvor UMS Servicevarsling kan benyttes: akutte reparationer på vandledninger, ændringer i renovationen, strømafbrydelser, påmindelser om inspektion af boliginstallationer og aftaler.

Brugere af UMS Servicevarsling
UMS arbejder både på nationalt og lokalt niveau, og har mere end 1200 kunder på verdensplan. Lande, ministerier, styrende organer, politikredse, hospitaler og private virksomheder anvender systemet i dag, 350 af disse bruger UMS Service Alert, primært for at underrette borgere om driftsforstyrrelser.

 

UMS DanmarkUMS Gruppevarsling
UMS Gruppevarsling er et system for en- og tovejskommunikation ved planlagte og akutte opståede hændelser. UMS Gruppevarsling benyttes bl.a. af offentligt og privat beredskab hvor kommunikation er af kritisk karakter. UMS Gruppevarsling er robust og designet til tidskritisk varsling. Gruppevarslingssystemet varsler via telefonopringning, SMS, e-mail, sociale medier samt andre relevante kanaler. UMS Gruppevarsling har stor kapacitet og sikre, at alle modtagere får information umiddelbart og samtidig. Afsenderen modtager en status på hvad modtageren af meddelelsen har svaret (ex. kan komme indenfor 15 minutter) og anden teknisk information.

Brugere af UMS Gruppevarsling
UMS arbejder både på internationalt, nationalt og lokalt niveau, og har mere end 1200 kunder på verdensplan. Lande, ministerier, styrende organer, politi, hospitaler og private virksomheder anvender i dag UMS til kritisk varsling, 700 af disse bruger UMS Gruppevarsling primært til indkaldelse af mandskab.