Innovasjon og utvikling

UMS er et teknologiselskap og det er derfor naturlig at det er valgt å legge betydelig fokus på innovasjon og utvikling. Behovet for kritisk varsling og kommunikasjon øker stadig i omfang, og kontinuerlig arbeid for å skape innovative løsninger er helt avgjørende. Dette arbeidet er essensielt for å kunne imøtekomme de vekslende kravene i markedet. I dag står UMS som en ledende global aktør i bransjen med en rekke patenter på systemer og løsninger knyttet til kritisk varsling, som skaper en positiv og unik erfaring for våre kunder.

Våre mest omfattende prosjekter er de som er nært knyttet til innovasjon og utvikling, og mot det å utnytte infrastrukturen for telekommunikasjon på best mulig måte. Innovasjon er en viktig del av strategien til UMS og har vært det siden oppstarten av selskapet. Våre mange patenter og IPR-strategi (Intellectual Property Rights) understreker innsatsen som legges ned i kontinuerlig og nyskapende utvikling.