Hvorfor Innovasjon?

Hvorfor er innovasjon viktig for oss?
Innovasjon er å betrakte som alfa og omega i selskapets dynamiske virksomhet, og kjernevirksomheten handler om å utvikle og levere løsninger som benytter offentlig infrastruktur til kritiske varslingsformål. Det offentlige mobilnettet er ett eksempel på slik bruk av allmenn infrastruktur og er et område der UMS har vært en pioner. Bruk av offentlige mobilnett til kritisk varsling stiller helt andre krav til nettverket sammenlignet med konvensjonell bruk. Disse kravene vil det være uansvarlig å ignorere. UMS har utviklet teknologi og metodikk som muliggjør bruk av offentlige nettverk for slik kritisk varsling, som samtidig unngår overbelastning og sørger for at alle meldinger kommer sikkert fram til dem de sendes til. Dette har det vært meget utfordrende å løse og har spilt en avgjørende rolle i vårt innovasjonsarbeid.

Behovet fra et samfunnsperspektiv er å forbedre eksisterende metoder for varsling av sivile. Tradisjonelle varslingsmetoder sliter med å håndtere så komplekse scenarier som de vi opplever i dag. Nye praktiske og målrettede varslingsmetoder gjør det mulig for sivile å reagere proaktivt ved uforutsette hendelser. Varsling og korrekt informasjon er utvilsomt like essensielt som mat og vann, når kritiske hendelser først inntreffer. For å være i stand til å levere slik informasjon, må vi enkelt kunne nå innbyggere via de kanaler dagens befolkning benytter seg av. Stadig forbedrede løsninger krever naturligvis kontinuerlig fokus på innovasjon.

Kommunikasjonsteknologi, og bruken av denne, har endret seg radikalt de siste 10 årene. Mange tradisjonelle kommunikasjonsmetoder har i stor grad forsvunnet fra markedet til fordel for nye kanaler og applikasjoner. Det er viktig å kunne tilpasse seg all ny, og framtidig, teknologi. Dette mangfoldet åpner således opp for en god miks av muligheter og utfordringer, som kun kan håndteres med en innovativ tilnærming.

Innovasjon er, og har alltid vært, en vesentlig del av UMS sin strategi. Dette vises gjennom kontinuerlig innovasjonsarbeid har fått mange patenter og etablert en solid IPR-strategi.