Løsninger

Elektronisk kommunikasjon brer seg ekstremt raskt og er kanskje det som har størst innvirkning på folks atferd og levesett. Som en av foregangsfirmaene innen utviklingen av kritiske varslingsløsninger, har UMS spilt en betydelig rolle for befolkningsvarslingens verdi, funksjonalitet og progresjon. Våre teknologipatenter er soleklare bevis på vår kompetanse og fokus på å nyttiggjøre det offentlige kommunikasjonsnettet som en pålitelig kanal for å varsle befolkningen om krisesituasjoner.