Plattform

UMS Alert har en robust plattform, som er designet for å møte de strenge kravene som stilles til løsninger for livskritisk varsling. I tillegg til flerkanalstøtte og rikholdig funksjonalitet, er det andre viktige faktorer som må vurderes. System- og datasikkerhet, stabilitet, ytelse, redundans, oppetidsgaranti, oppgraderinger, håndtering av store databaser og nettverkskontroll er alle av avgjørende betydning for en varslingsplattform.

Redundans
UMS Alert–systemet er bygget for redundans over flere nivåer for å sikre høy tilgjengelighet. Vi har blant annet geografisk redundans på våre PSTN–løsninger.

Webservices
Vi tilbyr en webservicebasert integrasjon som muliggjør implementering av rikholdig varslingsfunksjonalitet i eksterne applikasjoner.

Talemelding Server Setup
Vi har en svært fleksibel taleløsning, som gir full kontroll over taleutsendelser samt prioritering av disse.

Overbelastningskontroll
Vi bruker patenterte teknologier for å sikre at et stort antall varselsmeldinger kan håndteres av telekommunikasjonsnettet uten overbelastning av tale- og SMS–kanaler.

Skalerbar
UMS Alert er skalerbar både når det gjelder sendekapasitet og antall brukere.

Tilgjengelighet
Redundans og høy kapasitet i alle ledd sikrer de høyeste nivåene av tilgjengelighet for å oppnå kravene fra våre kunder.

Deling av kunnskap
Vi er i stand til å benytte beste praksis for håndtering av kriseadvarsler fra våre kunder på tvers av domener og land, samt å sørge for at alle våre kunder drar nytte av hverandres kunnskap.

Brukervennlighet
Brukervennlighet prioriteres svært høyt i UMS sine applikasjoner. Ved kritiske varslinger er det viktig at man raskt og effektivt, uten forsinkelser knyttet til misforståelser, får gjennomført utsending av varsler.

Støtte
Vi tilbyr 24/7 support, som sørger for å besvare alle henvendelser fra våre kunder.