Varslingskanaler

Befolkningsvarsling som tjeneste genererer en mengde utfordringer i forhold til tradisjonell bruk av kommunikasjonsnett. Forskjellige varslingskanaler, som SMS varsling, passer for ulike grupper av befolkningen. Sosiale medier er effektive når man ønsker å nå ut til den yngre mennesker, mens den eldre delen av befolkningen gjerne foretrekker langt mer tradisjonelle kommunikasjonskanaler, som for eksempel talemelding. På samme måte kan varsling via en mobilapp være mer effektivt i urbane områder med tilstrekkelig internettilkobling. UMS har tatt høyde for dette og støtter alle de kanaler folk benytter i det daglige. Ikke bare sikrer denne tilnærmingen en høyere suksessrate i forhold til å nå ut til folk, men den sørger også for varsling av personell i ulike nødetater.

Voice_blue_frameTalemelding
Talemeldinger er en svært viktig varslingskanal, som skaper umiddelbar oppmerksomhet og håndterer sanntidsrespons. Denne type meldinger kan sendes til ulike enheter som fasttelefoner, mobiltelefoner og til og med til visse typer personsøkere.

Twitter_blue_frameSosiale medier
Varslingsløsningene til UMS gjør det mulig å opprette flere brukerkontoer som forbindes med en organisasjon sine ulike profiler på sosiale medier, som Facebook og Twitter. Brukere kan oppdatere sine egne sosiale medier på flere språk, samt legge ved beskrivende bilder og videoer.

Radio_blue_frameRadio
Radio kan være et nyttig medium for å spre varsel til innbyggerne på kort tid. UMS sine løsninger kan enkelt integreres mot flere radiostasjoner, noe som er nyttig med tanke på å nå ulike deler av befolkningen.

SMS_blue_frameSMS
De som skal sende et varsel markerer et område på kartet og sender SMS varsling til brukere med mobilnumre registrert på adresser i det utvalgte området. Systemet støtter også lokasjonsbasert SMS for å varsle alle som oppholder seg i det markerte området. Lokasjonsbasert varsling kan sendes på ulike språk basert på mottakernes opprinnelsesland.

CAP_blue_frameCommon Alert Protocol (CAP)
UMS støtter både CAP 1.1 og CAP 1.2 meldingsprotokoll. Dette åpner blant annet for integrasjon av alternative medier som TV, radio, sirenesystemer, LED, osv.

TV_blue_frameTV
Våre varslingsløsninger kan integreres mot én eller flere TV-kanaler, hvor det både kan sendes tekstbaserte meldinger og bilder, video og informasjonsgrafikk på full skjerm. Slik kan informasjonen enkelt forstås av alle innbyggere. TV viser seg fortsatt å være et kraftig medium for få oppmerksomheten til tusenvis av mennesker samtidig.

Email_blue_frameE-post
E-post kan fungere som et effektivt medium for å nå ut til folk på kontorer og til andre som er hyppig på nett og inne på sin e-post. E-post sendt via UMS sine systemer har høyere leveringsevne og lavere spamfrekvens enn andre e-postsystemer. Ofte benyttes e-post i forbindelse med varsling for å underrette offentlige etater om at et varsel er sendt med relaterte detaljer.

Smartphone_blue_frameMobilapp
UMS tilbyr en befolknings-app som sender ut meldinger til smarttelefoner. Dette er en helt enkel og lett anvendelig applikasjon som gir innbyggerne en unik mulighet til å motta varslinger basert på både deres egen gjeldende lokasjon og i tillegg basert på forhåndsdefinerte adresser.

Siren_blue_frameSirener
I mange deler av verden er sirener og høyttalere fortsatt et effektivt verktøy for varsling i nødsituasjoner. Våre systemer kan enkelt integreres med slike sirenenettverk og kan raskt gi presise instruksjoner for å hjelpe eller veilede berørte deler av befolkningen.