Nye Tjenester

Utviklingen innen digital innovasjon fortsetter å vokse og det blir stadig viktigere å fokusere på konsepter og løsninger som har og vil få en betydelig påvirkningskraft. Fremskritt i kommunikasjonsteknologien kan ha varierte fordeler; fra forbedret brukervennlighet og kundeopplevelse, til det å kunne redde flere liv. Det å ha det mest tilpassede kommunikasjonssystemet er et av grunnlagene god service bygger på. UMS sine nye tjenester er et resultat av utrettelig innovasjon og utvikling rundt kommunikasjon og kritisk varslingsteknologi. Vårt samarbeid med ulike aktører har banet vei for variert og praktisk bruk av vår egen teknologi innen mange og varierte områder.