Om UMS

UMS ASA (Unified Messaging Systems ASA) er et norsk teknologiselskap med internasjonal virksomhet. Vårt hovedkontor ligger i Oslo. Vi har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 100 millioner mennesker med våre systemer for befolkningsvarsling. UMS ble grunnlagt i 1998 og har en ledende posisjon innen befolkningsvarslingsløsninger.

 

Om UMS varslingsløsninger

Våre løsninger gjør det mulig å varsle før, under og etter uønskede og potensielt farlige hendelser. Gjennom rett informasjon til rett målgruppe, via rett kanal til rett tid, kan disse løsningene bidra til å redde liv, svamt redusere skade på materiell. Mobiltelefonen er i dag den mest benyttede kommunikasjonskanalen på verdensbasis. Derfor er den også den mest effektive plattformen for å informere og varsle mennesker. UMS utnytter eksisterende infrastruktur hos teleoperatørene når det sendes ut kritiske meldinger.

Som en pioner i utviklingen av avanserte systemer for kritiske meldinger har vi mange unike patenter, som i bransjen er kjent for sine tekniske og livreddende egenskaper. Vi kan vise til flere virkelige installasjoner enn noe annet selskap i verden, og har utviklet nasjonale varslingssystemer av ulik art for blant annet Sverige, Singapore, Danmark, Nederland, Belgia, Hellas og Kambodsja. UMS har en strategisk partneravtale med UNISDR og har bistått land og multilaterale organisasjoner med utvikling av rammeverk for krisehåndtering og varsling.

Våre varslingsløsninger er utviklet både med hensyn til å varsle om planlagte så vel som uforutsette hendelser. Løsningene gir både offentlige og private instanser mulighet til å kommunisere med kunder og innbyggere gjennom ulike kanaler. Denne tjenesten er svært nyttig for å informere riktige personer til rett tid.