Karriere

UMS jobber kontinuerlig på tvers av ulike nivåer, yrkesløp og forretningsområder for å være en attraktiv arbeidsplass, som rekrutterer fornuftig, gir muligheter for karriere, samt utvikler og beholder motiverte og kompetente medarbeidere.

En viktig del av selskapets fundament ligger i de menneskelige ressursene. I tillegg til å beholde flinke kollegaer, er vi opptatt av å rekruttere nye dyktige medarbeidere. Hos oss i UMS vil potensielle medarbeidere vurderes på bakgrunn av behov, relevant erfaring og utdanning. Minst like viktig er også personlighet og verdigrunnlag, som må samsvare med selskapets verdier; Innovative, Reliable, Passionate, Honest og Collaborative. Denne vurderingen skal sikre ekspertise innenfor alle avdelinger. Vi ønsker å være best og vi legger til rette for god og tilpasset opplæring av ansatte.

Fordi nettopp innovasjon er essensielt for selskapet, vil vi være opptatt av å samle de mest kreative, resultatorienterte og pålitelige menneskene. UMS er opptatt av å gi karrieremuligheter til dem, som basert på kvalifikasjoner og holdninger, hever selskapets kompetanse ved å skape et motiverende arbeidsmiljø som genererer resultater.

UMS er opptatt av å ivareta god helse, som igjen gir lavt sykefravær. Vi oppfordrer til trening og andre aktiviteter og deltar sammen på Holmenkollstafetten hvert år. Mange av våre spreke medarbeidere i Oslo tar også trappene opp til kontoret i 13. etasje i Helsfyr Atrium etter lunsj for litt ekstra mosjon. Vi har også etablert grupper som arrangerer ulike tilstelninger for sosialt samvær.

UMS ASA er en mellomstor bedrift i Norge, og har drøyt 50 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Sandnes. Selskapet har ansatte fra ulike nasjoner som India, Luxembourg, Frankrike, Sverige, Danmark og Norge. I tillegg har vi kontorer og partnere i en rekke land som India, USA, Tyskland, UK, Sverige, Finland og Danmark.

“Ulike strenger gir den beste samklang…”