Kunder

UMS har viet 20 år til forskning og implementering av befolknings- og andre varslingssystemer og har etablert et stort antall kunder i en rekke ulike bransjer. Vi har for tiden mer enn 1200 kunder og noen av våre referanser er nevnt nedenfor. Dersom du ønsker mer informasjon rundt vår erfaring innen en bestemt bransje er det bare å ta kontakt.

“Right from the tendering process to the handover of the system to our emergency operations center teams, we found that UMS was very proactive, professional and helpful in their approach and handling of the project. Their passion for saving lives and the deep-rooted expertise and experience in the area of emergency communication, especially for multi-channel, multi-lingual early warning notification to the public, was evident during our numerous interactions. We are glad to have UMS provide us with the Automated Web-based Multi-Hazard Early Warning System, which should help us reach out to people even in remote villages. I am confident that in the time to come, we can continue to expect the same level of efficient and effective service from them.”
His Excellency Ross Sovann,
Deputy Secretary General, KERRP Project Manager, National Committee for Disaster Management, Cambodia

«UMS is a company which we have gotten to know and consequently chose as our partner because we could put trust in their solution and we were confident in their ability to deliver. I am particularly excited about how we jointly developed the current platform to keep it responsive to the changing needs of our communities using cutting edge technology. As partners we are both very keen to continue collaborating together to ensure that Essex becomes even safer in the future.»
Luke Collison, Chief Superintendent,
Essex Police

“UMS has successfully completed a multi-channel public alerting pilot project for the Belgian Ministry of the Interior Affairs (Federal Crisis Centre) in the year 2014-2015. I recommend UMS without reservation.”
Thierry Davier,
Chef de projet BE-Alert

«Detta är det system som varit lättast att införa och som medfört en drastisk förbättring av både kundservice och effektivisering av vårt arbetssätt!»
Cecilia Östlund, Kundchef,
MittSverige Vatten AB

«Ved en planlagt jobb på en vannledning skulle rørlegger koble til en «bypass» så kun to hus mistet vannet. Disse ble selvfølgelig kontaktet og alt var i orden. Så ringte telefonen på mitt kontor og en innbygger i kommunen sa: » Hei, hvorfor er jeg ikke varslet om at vannet er borte?» Hun syns med andre ord det var helt greit at vannet var borte, men ikke at vi ikke hadde varslet! Det viste seg nemlig at «bypassen» ikke virket og at ca. 80-100 husstander var uten vann. Disse ble snarest varslet med UMS Servicevarsling, og alle telefoner sluttet å ringe idet meldingen ble sendt. SMS varslingen sparer kommunen for mye tid i telefonen, og denne tiden kan vi heller bruke på å løse problemet. I en liten kommune som Gjerdrum er det gull verdt å ha alle hender frie til å jobbe for innbyggerne.»
Monica Gudim, Avdelingsingeniør
Kommunalteknikk, Gjerdrum kommune

«Kommunens kriseledelse hadde bedt om anskaffelse av et befolkningsvarslingssystem som kunne benyttes i sammenheng med krisehåndteringsarbeidet. Høsten 2012 inngikk vi en testperiode med UMS. Vi fikk opplæring av selger via fjernundervisning noe som fungerte veldig bra. Ved utløp av prøveperioden var vi så fornøyde, at vi inngikk fast avtale.Vi har nå benyttet systemet flere ganger, til stor nytte og tilfredshet for oss og innbyggerne. Dette har dreid seg om vintervedlikehold av veier, full stopp i vannforsyning på et av vannverkene, kontrollerte utkoplinger og liknende. Vi fikk også tilgang til innbyggerportalen, der beboerne kan kontrollere og justere hvilke telefonnummer de ønsket at skulle være koplet opp mot sin bolig. Vi har fått rask og god oppfølging av UMS ansatte, og tilbakemeldingene fra innbyggere og lokalpolitikere har vært svært bra.»
Svein Christiansen, Leder av Teknisk Drift,
Vågan kommune

“UMS gjennomførte et vellykket flerkanals befolkningsvarslingsprosjekt for Molde commune i 2013. I anbefaler gjerne UMS til andre.”
Bjarte Koppen, Leder vann- og avløpsetaten,
Molde kommune

“På bakgrunn av gjennomførte kriseberedskapsøvelser opplevde vi på Universitetet i Agder et behov for alternative måter å evakuere på. Løsningen på våre utfordringer fant vi hos UMS.
Jan Egil Heinecke, Sikkerhetsleder,
Universitetet i Agder

“I 2010 fullførte UMS med suksess et flerkanals befolkningsvarslingsprosjekt for Aurskog-Høland kommune. Jeg anbefaler UMS på det varmeste.”
Sylvei Holst, Sjefsingeniør,
Aurskog-Høland kommune

«Vi fikk suveren hjelp fra UMS Support i dag, som satt seg kjapt inn i våre problemstillinger og fikk satt opp profilen vår. Vi er nå klar til å bruke appen, samt til å utvide med flere brukere.»
Thrine Therese Carlsen, Sivilforsvaret Buskerud, DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

«Vi er veldig godt fornøyd med systemet, som vi har brukt jevnlig siden våren 2004. UMS Varsling er enkelt å bruke, det er stabilt og driftssikkert og de få gangene vi har hatt behov for hjelp har vi fått god og imøtekommende hjelp av UMS Support. Vi har også hatt stor nytte av statusloggen som har gjort det mulig for oss å legge frem detaljert dokumentasjon (til f.eks. myndigheter, presse, produsent) over hva vi har gjort – i etterkant av en tilbaketrekking.»
Inger Lise Tandberg, Ansvarlig for tilbaketrekking, Coop Norge

«Vi sendte ut en tekstmelding i forbindelse med røykvarslerens dag. Denne ble sendt ut til hele kommunen, både privat og bedrifters telefoner. Vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger fra mottagerne av meldingen, der de sier at dette var et godt tiltak. Det har til og med kommet folk innom stasjonen og takket for meldingen og fortalt at de byttet batteri i sin røykvarsler denne dagen. Kort oppsummert kan vi si at systemet får fram vårt budskap til mange på en rask og enkel måte. Dette er godt forebyggende arbeid!»
Bjørn Sverre Ekran
Voss Brannvern

Noen av våre kunder

UMS_Customerlogo_rgb