Samfunnsansvar

UMS har kunder over hele verden. Disse er fra både velutviklede industriland og fra utviklingsland, med prekære behov for støtte. Selskapet har et oppriktig ønske om å forsterke egen kultur gjennom det å ta samfunnsansvar ved å bidra på best mulig måte. Sammen med våre ansatte har UMS valgt å prioritere en viktig hjertesak som har en grunnleggende verdi; nemlig det å legge til rette for at fattige jenter i India skal få mulighet til skolegang.

Selskapet ser nytteverdien i å samarbeide med UNISDR, og andre globale partnere mot land med akutte behov og svak økonomi. Selskapet støtter i tillegg ulike initiativ i Latin-Amerika. Samfunnsansvar er en viktig del av vår bedriftskultur.

UMS er et selskap som utvikler og leverer innovative løsninger med intensjon om å nå frem til mennesker når det gjelder som mest. Våre verdier innebærer både engasjement og initiativ til samfunnsansvar, og UMS leter kontinuerlig etter gode prosjekter å støtte. Med dette engasjementet ønsker selskapet å engasjere kunder, partnere og ansatte til innsats.