Visjon og Verdier

UMS har en visjon som setter retningen for bedriften, et mål som gir en klar idé om hva vi står for. Vårt fokus har alltid vært framtidsrettet og selskapets misjon fremhever det vi gjør hver dag for å nå vår visjon.

Selskapet har fremhevet fem betydningsfulle verdier vi bruker aktivt i vårt daglige arbeid. Vårt mål er å aktivt følge disse verdiene for hele tiden å være et målrettet og innovativt selskap med utvikling og engasjement i fokus. Hvordan vi jobber sammen vil avgjøre om vi lykkes eller ikke.

Visjon

Verdensledende tilbyder av befolkningskommunikasjon og offentlig varsling

Misjon

Å levere innovative kommunikasjonsløsninger for å gjøre en forskjell i menneskers liv

Verdier

Innovativ
– Nysgjerrig – spør alltid hvorfor
– Enkelhet, ikke kompleksitet
– Åpen for nye idéer
– Fokus på å oppnå gode resultater
– Anerkjenne innovasjon og kreativitet

Pålitelig
– Holder løfter og forpliktelser
– Nøyaktig
– Drivkraft
– Presis kommunikasjon
– Ansvarlig

Lidenskapelig
– Et ønske om å gjøre en forskjell
– Være en som inspirerer andre
– Utholdende – gir ikke opp

Ærlig
– Går ikke på akkord med integritet
– Rettferdig og objektiv
– Villig til å innrømme og korrigere feil
– Mot – si hva man mener

Samarbeidsvillig
– Respektfull og inkluderende
– Verdsetter og ønsker å lære
– Kommunikasjon – alltid lydhør
– Setter selskapet først