Visjon og Verdier

UMS har en visjon som setter retningen for bedriften, et mål som gir en klar idé om hva vi står for. Vårt fokus har alltid vært framtidsrettet og selskapets misjon fremhever det vi gjør hver dag for å nå vår visjon.

Selskapet har fremhevet fem betydningsfulle verdier vi bruker aktivt i vårt daglige arbeid. Vårt mål er å aktivt følge disse verdiene for hele tiden å være et målrettet og innovativt selskap med utvikling og engasjement i fokus. Hvordan vi jobber sammen vil avgjøre om vi lykkes eller ikke.

Visjon

World leading provider of citizen communication and public warning

Misjon

Provide innovative communication solutions to make a significant difference in people’s lives

Verdier

Innovative
– Curiosity – always ask why
– Simplicity not complexity
– Open mindedness to any new idea
– Impactful organisation – Focus on achieving great results
– Recognition of innovators – both in success and failure

Reliable
– Keep promises and commitment towards all stakeholders
– Accuracy
– Have the right momentum
– Precise communication to achieve trust
– Accountability – We take responsibility

Passionate
– Dedication to saving lives
– Tenacity – very determined
– Excitement to make a difference
– Be inspired and inspire those around you

Honest
– We do not compromise when it comes to our integrity
– Fairness – we are objective in everything we do
– Mistakes happen – be willing to admit and correct them
– Courage – speak your mind even if it’s debatable

Collaborative
– Respectful and inclusive
– We value and learn from each other as we strive for excellence
– Communication – be percipient towards all stakeholders
– Selflessness – setting the company first