Gruppevarsling

UMS Gruppevarsling er en løsning for en- og toveiskommunikasjon beregnet for både planlagte og akutte hendelser. 112 og beredskapsorganisasjoner, samt mange andre bransjer benytter vår løsning for å igangsette beredskapsvarslinger når det skal organiseres og kommuniseres med personell. Den store kapasiteten til UMS Gruppevarsling sikrer at alle mottakere blir informert umiddelbart og på samme tidspunkt.

UMS Gruppevarsling brosjyreUMS Gruppevarsling er en hurtig og sikker løsning som gjør det mulig å nå grupper på en særdeles effektiv og standardisert måte. De viktigste varslingskanalene som benyttes i løsningen er talemeldinger, tekstmeldinger, Tetra (SDS), E-post og Sosiale medier. Andre relevante kanaler er for øvrig også tilgjengelig om ønskelig.

Dersom det oppstår en katastrofe vil omfanget av eventuelle negative konsekvenser bli betydelig redusert når nødpersonell har tilgang til oppdatert statusinformasjon om hendelsen. Systemet er spesielt nyttig for distribusjon av personell og beredskapsteam som blant annet ambulanser, politibetjenter, brannmenn, vedlikeholdsansatte og andre sikkerhetsteam. Ved å bruke forhåndsdefinerte maler og scenarier, blir flere grupper varslet i løpet av bare noen få klikk. Alt dette for å muliggjøre effektive redningsoperasjoner i krisesituasjoner.

UMS Gruppevarsling tilrettelegger for etablering av flere grupper basert på organisasjonens behov for å motta spesifikke instruksjoner og varslinger. Systemadministrator kan opprette et ubegrenset antall brukere og grupper, og organisere dem i et hierarki for å forenkle bruken av systemet. Personvernet vil alltid være sikret ved at hver enkelt gruppe kun har tilgang til sine egne data. Systemet er også robust nok til å håndtere at en rekke brukere logger inn samtidig.

UMS Gruppevarsling støtter flere språk og inngangskanaler via web-grensesnitt, mobilapplikasjoner og IVR-systemer. Systemet støtter også toveiskommunikasjon og er utstyrt med en telefonbok som kan lagre mer enn en kontaktinformasjon på hver person. Systemet krever ingen konfigurasjon eller installasjon av sluttbrukere.

Del denne artikkelen: