Infosentral

Under for eksempel kriser eller avbrudd i servicetjenester kreves det at organisasjoner oppretter automatiserte systemer raskt, både for å svare på innkommende telefonsamtaler og for å gi spesifikke instruksjoner om den pågående situasjonen. Tradisjonelle telefonsvarere kan være krevende å omprogrammere med egnede tiltak på kort varsel. UMS Infosentral tilbyr et svært enkelt og raskt alternativ for bedrifter og offentlige serviceavdelinger for å effektivt håndtere slike henvendelser.

Ved å bruke UMS Infosentral kan organisasjoner håndtere et plutselig økende antall innkommende samtaler som følge av uforutsette avbrudd i servicetjenester eller andre kriser. Systemet kan raskt benyttes til å spille inn relevante talemeldinger, med instruksjoner til innringere, og det gir i tillegg muligheten til å motta deres respons om nødvendig. Systemet støtter også omdirigering til andre telefonnumre gjennom bruk av DTMF (dual-tone multi-frequency).

Kombinasjonen av at et ubegrenset antall meldinger kan bli spilt inn og UMS sin teknologi for å forhindre overbelastning av nettet, gjør at enhver situasjon lett kan håndteres. UMS Infosentral kan bli konfigurert fra et nettbasert grensesnitt med minimal innsats og trening, noe som gjør det til det ideelle systemet for å ta hånd om uforutsette kriser. Når konfigurasjonene først er satt opp, kan de bli lagret som maler for senere bruk. Systemet støtter flere språk og kan skaleres i henhold til organisasjonens behov.

Del denne artikkelen: