IT Alert

Dårlig planlegging i forkant av endringer og oppgraderinger er hovedårsaken til nedetid og driftstans i IT-systemer. For store organisasjoner kan det å administrere og informere om driftsstanser i IT-systemet være en krevende oppgave. UMS IT Alert bruker flere kanaler og uavhengige nettverk for å effektivt sende informasjon til ansatte, teknikere, kunder og andre predefinerte grupper ved en driftstans.

I dagens digitale tidsalder kan driftsstans i IT-systemet forårsake alvorlige forstyrrelser i tjenestene hos de aller fleste virksomheter, både private og offentlige. Slike IT-systemer er hele tiden under intenst press for å ivareta sikkerheten rundt virksomhetens informasjon og dens fysiske fasiliteter for å sikre katastrofegjenoppretting og driftskontinuitet i nødssituasjoner. Nedetid koster bedriften mye og kan skade omdømmet betydelig.

Rask kommunikasjon og godt forankrede beredskapsplaner, som avverger slike hendelser, er essensielle  aspekter i en helhetlig virksomhetsstyring. Ved å bruke en mangesidet tilnærming for varsling og informasjon til de ansatte bidrar UMS IT Alert til å redusere slik risiko, og forsterker muligheten for å opprettholde driftskontinuiteten i organisasjonen. For å varsle og forberede relevant personell om forestående situasjoner tar systemet i bruk tekstmeldinger, talemeldinger, e-post, sosiale medier og push-varsler.

For å ta kontroll over situasjonen er systemet i stand til å prioritere viktige kontakter ved varsling. Det kan også bli konfigurert til å sende gjentagende varslinger helt til mottakerne bekrefter. Man kan opprette predefinerte maler som sikrer rask utsendelse av varslinger når det er nødvendig. Systemet er bygd for integrasjon med andre eksisterende systemer innen en organisasjon for å oppnå en sømløs informasjonsflyt.

Del denne artikkelen: