Konferansealarm

Med UMS Konferansealarm kan lukkede grupper starte konferansesamtaler for effektiv og synkronisert kommunikasjon. Løsningen har dedikerte telefonlinjer som støtter samtaler mellom flere personer samtidig. Systemet kan brukes på en rekke felt; alt fra bedriftskommunikasjon til søk- og redningsoperasjoner.

Tekstmeldinger er en enkel og god kommunikasjonskanal som kan nå folk i løpet av sekunder. I situasjoner som krever omfattende kommunikasjon, forblir allikevel talemeldinger den foretrukne kanalen. Talemeldinger tillater sanntid, toveiskommunikasjon og kan bidra til hurtigere vurdering av enhver situasjon.

I scenarier hvor mer enn to personer behøver å kommunisere i sanntid, gir UMS Konferansealarm mulighet for å legge til medlemmer av en lukket gruppe for å ta del i konferansesamtalen. Infrastrukturen systemet er bygget på støtter flere konferansesamtaler av denne art samtidig uten å hindre ytelse og kvalitet.

Konferansealarm kan også brukes som et nytt verktøy for å løse kundehenvendelser. Dette fungerer ved at kunder kan ringe et telefonnummer, som er dedikert til en bestemt gruppe i en organisasjon (f.eks. teknisk støtte). Systemet starter da en konferansesamtale som inkluderer alle medlemmene i gruppen, samt den aktuelle kunden som har ringt nummeret.

Dette kan være spesielt nyttig i nødsituasjoner der det er behov for en eller flere innsatspersoner for å vurdere situasjonen og samtidig beholde resten av deres kollegaer oppdatert i forhold til nødsituasjonen.

Del denne artikkelen: