Servicevarsling

UMS Servicevarsling er en massevarslingsløsning som gir både offentlige og private serviceorganisasjoner mulighet til å kommunisere servicemeldinger via tekstmeldinger, talemeldinger og e-post. Mottakerne er innbyggere og bedrifter som er valgt ut basert på deres registrerte adresse. Nødreparasjoner av vannrør, endringer i tidsplaner for avfallsinnsamling, strømbrudd og påminnelser om eiendomsinspeksjoner er alle eksempler på områder der servicemeldinger brukes.

Servicevarsling brosjyreLøsningen benytter flere kanaler for å formidle varslinger; talemeldinger, tekstmeldinger og push-varslinger til smarttelefoner. Systemet kan sende ut tusenvis av meldinger i minuttet og muliggjør toveiskommunikasjon gjennom respons fra alle kanaler.

Systemet tar i bruk UMS sin patenterte metningskontrollteknologi for å unngå flaskehalser i nettverket som kan oppstå under store hendelser. UMS Servicevarsling er spesielt designet for kommuner og serviceleverandører, som har behov for å informere innbyggere eller kunder om planlagte eller uforutsette driftsstanser i et definert geografisk område.

Når tidsaspektet blir avgjørende er tradisjonelle varslingsrutiner, som å banke på dører, sende brev og avisannonser, ineffektive og nærmest avlegs. For disse tradisjonelle metodene eksisterer det ikke noe system som oppgir hvem som har mottatt, lest og forstått informasjonen. Ved å bruke UMS Servicevarsling vil derimot alle berørte innbyggere motta en tekstmelding eller talemelding. Informasjonen blir mottatt samtidig og systemet kan generere sanntidsrapporter som indikerer hvem som har mottatt de enkelte meldingene.

Tekstmelding når ikke nødvendigvis alle. Det begrunnes med at eldre og enkelte andre grupper i befolkningen ikke alltid har muligheten til å motta tekstmeldinger. I slike tilfeller vil systemet sende informasjonen som talemelding til fasttelefonen eller via e-post. Dette sikrer at så mange som mulig mottar den nødvendige informasjonen, alt dette kun med noen få klikk i systemet.

I dagens samfunn forventer forbrukere å bli informert direkte, og helst via telefonen. Kommuner og serviceleverandører opplever ofte et høyt antall innkommende telefonsamtaler grunnet manglende informasjonsspredning. De som har benyttet UMS Servicevarsling har forbedret servicenivået overfor innbyggerne. Samtidig har tids- og ressursbruken på å informere berørte ved brudd blitt drastisk redusert. Dette ser vi av reduserte kostnader og kapasiteten for innkommende samtaler, som har økt grunnet færre klager.

Del denne artikkelen: