Community Messaging

UMS Community Messaging System er en abonnentbasert tjeneste som brukes av byer og politimyndigheter for å informere innbyggerne via tekstmeldinger, talemeldinger, e-post, sosiale medier og push-varsler. Systemet er designet for innbyggere som ønsker å bli informert om ulykker og andre hendelser i nærmiljøet deres. De har mulighet til å velge deres foretrukne varslingskanaler for de interesser og lokasjoner de ønsker å bli oppdatert på.

UMS Community Messaging System kan benyttes for informasjon om eksempelvis kriminelle hendelser, kriminalitetsforebyggende tiltak, savnede personer og sesongbaserte kriminalaktivitetsrapporter. Løsningen tilbyr også en app for innbyggerne der de kan definere geografiske lokasjoner de er interessert i å motta oppdateringer og varslinger for dersom en nødsituasjon skulle oppstå. Innbyggerne kan på den måten holde seg oppdatert om et område, selv om de ikke er fysisk til stede. Appen muliggjør også lokasjonsbaserte varslinger som informerer om enhver hendelse der brukeren befinner seg.

UMS Community Messaging System leverer en brukervennlig plattform for å varsle innbyggere og grupper filtrert på lokasjon, interesser og demografisk informasjon gjennom et stort utvalg av kanaler: e-post, tekstmeldinger, talemeldinger, sosiale medier og push-varsler via vår mobilapp. Et slikt mangfold av kanaler sørger for at viktige meldinger blir levert til relevante mottakere.

Å informere offentligheten om kriminalitetstrendene i samfunnet, samt å samarbeide for å samle inn informasjon, vil vise vei i arbeidet med å redusere den totale kriminaliteten i innbyggernes nærmiljøer. UMS Community Messaging System er derfor det perfekte verktøy for innbyggere som ønsker å bidra til forebygging av kriminalitet.

 

Del denne artikkelen:

Les mer om: